Refluksiravim leevendab astmat

Lapsed, kes põevad nii gastroösofageaalset reflukshaigust (GERD) kui ka astmat, võivad USA-s läbi viidud väikese uuringu järgi vähendada oma astmaravimi doosi kuni poole võrra, teatas Reuters Health. Varasemate uuringute andmetel võivad kuni neli viiest astmaatikust kannatada ka maohappe sattumisest söögitorusse põhjustatud kroonilise köha ja kurgu käheduse käes. Kuigi seos astma ja GERDi vahel on ebaselge, on teadlased märganud, et refluksi ravi võib mõnikord leevendada ka astmasümptomeid.Dr Vikram Khoshoo ja kolleegid võrdlesid astmaravimite kasutamist 27 lapsel keskmise raskusega püsiva astma ja GERDi diagnoosiga ning 19 lapsel ainult astmaga.

GERDi raviti 18 lapsel prootonpumba inhibiitoritega (PPI) ja üheksal kirurgiliselt. Aasta pärast võisid kõik ravitud GERDi patsiendid vähendada astmaravimite doosi 50 protsendi võrra. Kontrollgrupi kaheksast lapsest, kellele anti samuti prootonpumba inhibiitoreid, vähendasid vaid kaks oma astmaravi. Ülejäänud 11, kes refluksiravimeid ei saanud, ei võinud vähendada ka astmaravimite doosi. Khoshoo sõnul võimaldab PPI-de kasutamine vähendada astmapatsientide ravimidoose ning ägedate astmahoogude ja haiglasse sattumiste arvu.

Uuringu tulemused on avaldatud ajakirjas Chest. Chest 2003;123:1008-1013.

 http://linask.mbp.ee/?mid=3&pid=145&id=11989