Mehel ja naisel kulgevad tõved isemoodi

Soolise võrdõiguslikkuse eest pole teatud tõbede puhul mõtet võidelda. Sama käib ka rohtude mõju kohta. Loodus lihtsalt on mehe ja naise erinevaks loonud.
Niisuguseid sugupoolte iseärasusi arutati tänavu (2006a) Berliinis toimunud esimesel üleilmsel soospetsiifilise meditsiini kongressil.

Poisid kasvavad astmaeast välja

Inimese sugu mõjutab oluliselt bronhiaalastma tekkimist ja arengut. Kanada meedikute andmetel esineb lapseeas astmat poistel kaks korda sagedamini kui tüdrukutel. Pärast puberteeti kaldub vaekauss naissoo poole: tüdrukud saavad esimese astmahoo pärast murdeea lõppu. Noormeeste kohta aga võib öelda, et nad lihtsalt kasvavad astmaeast välja.
Naised alluvad astma inhalatsiooniravile neerupealise hormoonide glükokortikosteroididega sageli halvemini kui mehed. Peale hingamisteede anatoomiliste erinevuste võib selle põhjuseks olla muidki tegureid, kuid need tuleb alles välja selgitada.